Sanaətbı

Yiqbişin avalıyne dövrulün sassa sanə`ətbı qadı g`iyniyne yiğılqa hitxhıriynbı. Mançınınıd sa xha g`odiy, çıke lezimın karbı hı`iy vodın. Xhayıke ha`ananiy ip, ippıkeb- hoxharanbıniy alya`an karbı, şalbı, xalçebı, palasbı, balagbı, tursbı, xurcunbı. Xha gyavaxhannaniy xılene insturmentbişka, "cehrayka", "əngazıka", "k`ot`ayka". Ha`anbıniy  Curayn-curayn xalçebıniy ha`a: "xirsak", palas, cecimbıniy hoxhar. İpıs rang alabışkeniy ha`an. Suvagılne xivee yugna rangçiy bırk`ina Nezirniy vor, mangve yugun şeçbıd oyk`ananbıniy.

Yiqbişde g`ekvabişked istifada ha`anniy. Davarne g`ekvayke papaxbı, nisse havaces "mırtel" qiyğale xhine ha`anniy  "qarq"- xilin xukarnan kurk. Karıne həyvanne qekvayke ha`ananiy, "çümk", ip, "ts`ira, "q`oç`e", "g`antarağa".

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.