Otxhuniy

Yiqbişka con xoragbı xətdabı vod. Xink`albıd yiqbişıs geed ı`kkiyanne xoragbişin sabı vod. Xink`albı  yarpağ xhine k`üvəda gırgalened formal exhe. Manbı ha`as har eyhene zəifəyse deş əxhə. Mançıne hək`e Suvagılliy Nezire şec opk`un:

 

Кубуте урва алищу, гьыъыда,

Гапал` сайхыI? кIумкIумейхъа кIиъыда.                                                                                                                           

Мырт уIвхуIмей тессейхъа алхъыъыда,

Ыхьада чике кут` хинкIалбы.

 

Ай джан мама-огълий, УIмар, вушинбыд,

Эгье, гьайнахуIдне эйхье хинкIалбы?

Мед тезал`дан кIумкIумейхъа кIиъыда,

Авхъа зы лап хьадда цIайид хъыъыда.                                                                                                              

Кубуте дюбараада алхъыъыда.

Ыхьада гьекуй-гьалакуй хинкIалбы.

Ай джан мама-огълий, УIмар, вушинбыд,

Эгье, гьайнахуIдне эйхье хинкIалбы?  

T`ubulen t`elebı M

Kubute urva alişu, hı`ıda,

Gapal sayxı`, k`umk`umeyqa k`iıda.

Mırt üvxümey tesseyqa alqı`da,

Ixhada çike kut xink`albı.

 

Ay can mama-oğliy, Ümar, vuşinbıd,

Ehe, haynaxüdne eyxhe xink`albı?

Med tezaldan k`umk`umeqa k`iıda,

Avqa zı lap xhadda ts`ayid qı`ıda.

 

Kubute dyubaraada alqı`ıda.

Ixhada hekuy-halakuy xink`albı.

Ay can mama-oğliy, Umar, vuşinbıd,

Ehe, haynaxüdne exhe xink`albı?

(Şair Nezire gaf ha`a, manbışəng`ə cona gohar I`mar arıme mangve cune xhunaşeyle eyhen: xink`albı he`e. Hiiyn xink`albı mang`usqa yugda qayle deş. Manbı it`umda, gurubu xhine exhe. Xhunaşeyle eyhen: yera manbı sık`ıldad qoxhar he`e. Mane əral mangve I`mərıke qidğın ha`an: şüng`əyid inyəxüdne ha`a xink`albı? Sabara vaxtıle zəife erimişedxhayn hekuyk akaran  xink`albı qadayle. Şairı`ıle g`ecen xhunaşeyse yugun xink`albı ha`as əxhı deşud. Mangve meed qidğın ha`an I`mərıke: şüng`əyıd həynəxüdne ha`a xink`albı? Mani şeç`ika mang`us ehes ıkkanan, həkedad har eyhene insanna iş deş vob yugun xink`albı hı`iy).

Yiqbişde otxhuniybişin sabarabı:

Hink`ıler, ts`int`bı, t`elebı, bırcəhı, gırts`bı, xink`albı, q`uts`ar, maxxvarabı.