Şu yişdi sə`iyfeeqa xoşgeldi !

Gıranın yiqbı!

Şi yişdi saytıl xalq`ni tarixni,mizeni,madaniyyatni hək`ee maraxukan yazıbı hiles.Vaxtıle-vaxtılqa saytın sə`iyfabı ts`ed qa`as.