Şairlər

Saxur şairi Xan-Almaz (Mirzəyev Almaz) saxur xalqının ən məşur və sevimli şairlərindən biridir. Aşağıda onun "Yada sal məni" şeirini təqdim edirik: Yik`el qale`e

Yik`el qale`e

Sujdarayni suvey, bulaxıl ooar,

Mık`an xhyan ilyoğang`ə yik`el qale`e.

Şixsa bulaxıl oo, şu gaf haa`ang`ə,

Mani uftan vaxtal yik`el qale`e.

G`alalni deread t`et`bı sa`ang`ə,

İsdağarşis şu q`əmç`eler ha`ang`ə,

Suvabişil şok`le q`acir g`avcung`ə,

Mani uftan vaxtal yik`el qale`e.

Zı, Almaz vor, suvabişil ul avxu.

İdyats`u mançik`le ehesın axu.

Axtıni vuk`lelib yizda gov avxu.

Mani uftan vaxtal yik`el qale`e.

Yada sal məni

Sucaray dağında, bulaq başında

Sərin su içəndə, yada sal məni.

Şıxsa bulağında, ocaq başında,

Şən söhbət edəndə yada sal məni.

Qalal dərəsində güllər bitəndə,

Gözəllər toy günü hörük hörəndə,

Dağın zirvəsində qartal görəndə

Sevirəm dağları, yada sal məni.

Doymadım, dağlarda gözüm qalıbdır.

Uca zirvələrdə izim qalıbdır

Almazam, dağlara sözüm qalıbdır

Sevirəm dağları yada sal məni.